3D scanning

3D scanning

Med hjälp av vår mobila, optiska 3D scanningsutrustning kan vi mäta upp och skapa en tät digital modell för detaljer med mycket hög precision och kvalitet, där kraven är höga och tiden knapp. —- Räkna vår insats endast i timmar, inte i dagar! —-

 

Scanningsutrustningen som heter ATOS Tripe Scan och är från GOM mbH har ett stort scanningsområde (5 mm – 30 mm), och en hög mäthastigighet (1 300 000 mätpunkter inom 7 sekunder) samt mycket hög mätnoggrannhet (0,002 – 0,02 mm).

Snabbmonterad och mobil utrustning med intelligent programvara m.m. Tillsammans med programvarorna Tebis och Geomagic Studio har vi verktyg med mycket hög integreting mot 3D scannat underlag vilket gör att vi idag har de bästa verktygen på marknaden. Hemsidor som beskriver 3D scanningsutrustningen utförligt finns på, (www.gom.com).

 

Referens: BMW presenterade i september 2002 ett mycket långt- (ett år) och ingående test (“benchmark”), mellan 5 olika 3D scanningssystem och totalt bästa systemet var GOM och ATOS II.

 

Analyser av deformationer och måttavvikelser vid 3D scanning.

» Mer information (Information kommer inom kort)

 

Efterbehandling av 3D scannat underlag.

För framställning av: Ytmodeller, volymsmodeller och STL-modeller. Konstruktion och inbyggnad i scannade interiörer.

NC beredning direkt på STL modell.

NC beredning av gjutmodell med hänsynstagande av varierande gjutpålägg.