Efterbehandling och analys

Efterbehandling och analys av 3D scannat underlag

För framställning av: Ytmodeller, volymsmodeller och STL-modeller.

Konstruktion och inbyggnad i scannade interiörer.

NC beredning direkt på STL modell.

NC beredning av gjutmodell med hänsynstagande av varierande gjutpålägg.

 

Från originalartikel till riktig kopia

Med 3D scanningen finns det möjlighet att scanna av en artikel för att sedan skriva ut en exakt kopia i plast eller metall med hjälp av en 3D skrivare.

 

Original

 

Kopia från 3D skrivare

 

Hög upplösning

Det är möjligt att scanna artiklar från 5mm upp till 100m med en noggrannhet på otroliga 0,002mm med upp till 100% täckning.

 

Återskapa och modifiera

Teknologin gör det möjligt att återskapa saknade data. Om ett tex ett verktyg eller en form blivit skadat, eller saknas helt, finns det möjlighet med hjälp av ett CAD-program återskapa saknade data utifrån scanningsdata. Återskapa och modifiera data görs bl.a. med hjälp av Catia.

 

Kontroll och analys

Det finns många möjligheter att göra kontroller och analyser på insamlade scanningsdata. Som exempel kan planhet eller rundhet kontrolleras. Möjlighet finns även att på inscannade data utföra koordinatmätningar mot existerande 3D modell.

Kontroll och analys kan tex användas för att utreda om en detalj uppfyller toleranskraven, en monterings-/kontrollfixtur är korrekt eller om verktyg börjar bli slitna. Vid utvärderingen visas en bild över hur scannade data skiljer sig från nominell CAD data.